انتخاب شرکت سجاد دارو شرق به عنوان واحد صنعتی نمونه سال 1398

در مراسم روز صنعت و معدن و با حضور استاندار خراسان رضوی و مسئولین کشوری از بین صدها شرکت تولیدی استان خراسان رضوی ، شرکت سجاد دارو شرق مفتخر به کسب عنوان واحد صنعتی نمونه سال 1398 (عملکرد سال 1397) و تنها تولید کننده نمونه در زمینه ساخت دارو گردیده و تقدیرنامه و لوح سپاس به شرکت اهدا گردید.