اتاق بازرگانی

شركت سجاد داروي شرق

آدرس: مشهد- کیلومتر 18 جاده قوچان-شهرک صنعتی توس- فاز2- نبش اندیشه 10

کدپستی: 9185113111

تلفن: 8-05135410420

فکس: 05135410422

آدرس دفتر تهران: تهران - چهارراه حافظ - خیابان هاتف - نبش کسری - ساختمان جم - شماره 30 - واحد 18

تلفن دفتر تهران: 02166747892

شرکت های پخش طرف قرارداد: البرز - رازی - پوراپخش - دایا دارو - ممتاز - جهان فارمد - ارشیا دارو - مکتاف - مشاطب -نیک فردای سالم