بزرگداشت روز داروساز

روز بزرگداشت مقام داروساز و محمد بن زکریای رازی را به داروسازان کشور و به خصوص جامعه داروساز دلسوز و شایسته تبریک عرض نموده و از خداوند متعال سلامتی و توفیقات علمی این عزیزان را مسئلت می نمایم.

روز بزرگداشت مقام داروساز و محمد بن زکریای رازی را به داروسازان کشور و به خصوص جامعه داروساز دلسوز و شایسته تبریک عرض نموده  و از خداوند متعال سلامتی و توفیقات علمی این عزیزان را مسئلت می نمایم.