تحقيق و توسعه (R&D)

واحد تحقيق و توسعه (R&D):

يكي از بخش هاي اصلي و فعال شركت سجاد داروي شرق مي باشد كه كار خود را از سال 1387 آغاز نموده است. از جمله مهم ترين اولويت هاي كاري اين واحد با تكيه بر نيروها و متخصصين كارآمد خود و همچنين بهره گيري از تجربيات اساتيد دانشگاهي و موسسات معتبر علمي و پژوهشي ارتقاء محصولات توليدي، توسعه محصولات جديد دارويي با توجه به بازار و نيازهاي داخلي و خارجي مي باشد.

اهداف اين واحد:

  • بومي سازي دانش فني ساخت داروها
  • آموزش كارشناسان شركت و آشنايي آن ها با جديدترين تكنولوژي هاي دنيا در صنعت دارو
  • ايجاد هماهنگي بين كليه واحدها در راستاي بهينه سازي كيفيت توليدات
  • بررسي مطالعات آناليز مواد اوليه و كنترل شيميايي داروها
  • اصلاح فرمولاسيون داروهاي در حال ساخت و افزايش توليد
  • انجام مطالعات و تشكيل پرونده اوليه دارو جهت ارائه مدارك و مستندات لازم و اخذ مجوز اوليه
  • فرمولاسيون اوليه و مطالعات پايداري داروهاي جديد
  • تدوين پرونده جامع داروها
  • محصولات جديد